دو بیتی

 

                           سحر                           

  افرختـــن جان ز شعله آموز سحر

گلـبرگ شگوفه پیرهن دوز ســحر

 گـرباد صـــبا تکـان دهد دامــن گل 

       با سبزه برقص بهارهرروز، سحـــر         

                                   

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com    بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com     بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com      بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com          بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                                                   

  دست سبز

 

 دلم با تو محـــــبت ورز  گشـــته

 هوایم دختــــر چـــــون رز گشـــته

  صــــبا از مـــن ببـــر ،بــر عاشقانی

 همین آواز  بـــرون، از مر ز گشــته

 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 جشن شگوفه

 

شـــــگـــوفه کـــرده بـــر پا جشـن شادی

طبیعـت! این چه سحر است آنچه زادی؟

  هــمه دنـیا ز نامـــت  رنـــــگ گرفــــته  

            آیـــین  ســـبز رســـــــتــــــن را گـــــشادی     

 

 

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

 

                                                   

  دست سبز

 

خط مهـــر و محبــــــت درز  گشــــــته

تنــــــم دختــــر خیـــــال، رز گشـــــته

  صـــــتبا از مــــن ببـــر ،بر عاشـــقانی

سخـــن  هایم بـــرون، از مرز گشــته 

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 

 

 پیمان

 

 

 

 

شـــگوفه  سر کشید  فـــصل بــهاران

بهـــم پیـــمان زنیـــــم با نخــــبه یاران

به گـــلگــشت گــلاب ها  د ل ببــــند یم

 غـنـــیمــــت راز کنــــــــیم با دل داران

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

 

جهان بیدار

 

بهارا!  فصل سردی زار گردید

نفس بگرفت جهان بیـدار گردید

گیاهء مرده، سر،زد از نسیم ات

زمان گــرم وزمین گلزار گردید

 

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

 

 

 

 

 

 

                                                   تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

 

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

 

 

                                                           

                                                                                          تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com  

                 بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

 

                                                                

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

خوش است

 

آمـــده جشـــن پرســتو مرغزارانم خوش اســـت 

سبـزه رنگیــن تر،شــده فصل بهارانم خوش است

ســــد زده راه زمســــتان ،آیــیــن سبـــز بـهــــار

رویـــش، رنگ شقایق چشمه سارانم  خوش است

 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com 

 

 

 

 

 

بهار

 

گلشــن و باغ در بـــهار شــگفتــه شــد شگوفه کـرد

بــوی عبیــر مـرغــزار شــگفتــه شد شــگــوفه کــرد

لاله به دشـــت و دامــنی سبــزه به کــوه و گلشنــــی

سینهء هر د مـــن د یار شگفـــته شـــد شگــوفه کرد

شــاخهء ســـر درختــها بــــته و بیـــــد وبـــــرگــــها

گلبـــن هر چمـــن زار شگـــفته شــد شـگـــوفه کـــرد

نــــی ز شــکایـــت کهــن نی ز کــــران پر فســـــون

گیتــی جــوان تر از پیــرار شگفـته شد شگـوفه کــرد

ریشـه گرفــته هـر چمـــن غنـــچه شگفـــته در محـــن

خوش طــرب وشــگوفه زارشگفــته شد شگوفه کـرد

سـنـــــبل وبــــوی عنبـــــرین بادهءجـــــام انــگبـــــین

شـــور فشــانـده هر کـنار شگــــفته شــد شگــــوفه کرد

بـــــوی گـــلاب وارغــــوان چهـــچهء مســت بلـــبلان

غنــچه شـاد شـــاخـــسار شــگفـــته شد شــگـــوفه کرد

سیــــنه درید خــاک ها غصـــه گــریخـــــت زجـان ما

تازه تـــر و بنفــشه وار شــگفــته شـد شگــــوفه کـــرد

 شــــا د ز، ره رســـید ، یـار من چوسـرود م ازبهــــار

با قـــد مــش چو سبزه وار شگفـــته شد شـگــوفه کــرد

( یـــلـدا) سحـــــر درید راز عـصـر نــــوین د مــید باز

شــعر و ترانه در بهــار شگفـــته شــــد شـــگوفه کـرد

/ 15 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یمام

سلام! زیباست خوشم آمد. سال نو مبارک تازه های درج کردم .

صنما

[گل]سلام فوزیه جان. اینجا چه قدر بهار داری؟ من منتظرم...

بینا

یلدای عزیز سلام! سال نو را برای شما نیز مبارک باد می گویم، درین چند روز در یک نشست بیرون از افغانستان سفر کرده بودم ، نتوانستم که دوستان را تبریکی بگویم بهر صورت، تو زنده باشی که در هر قدم ما را یاری کرده و نوازشهایت را بدست باد صبا برای دوستانت می فرستی ، در اشعار زیبایت بوی بهار را حس کردم و زیبایی هایش را در نظرم مجسم کرده و برایت درود فرستادم. غزل بسیار زیباست، در دو بیتی ها کمی مشکل به نظر می آید، متآسفم که زمان کافی در دست ندارم تا نظرم را بنویسم ، این را می دانم که جناب شما مهارت کافی در نقد کردن نیز دارید، در دوبیتی اول قافیه ها از هم فرق می کنند (سبز،‌رز و مرز) باید درین قافیه ها تجدید نظر صورت بگیرد و همه مقفا گردند ، و یا: شـــگوفه ها شگــفت فــصل بــهاران بهـــم پیـــمان زنیـــــم با نخـــبه یاران به گـــلگــشت گــلاب ها د ل ببـــند یم غـنـــیمـــت راز کنــــــیم با د لــــداران بگــوییـــم راز دل بـــا خـــوبــــرویـــــان خداوند تره حفظ کنه! بینا

عزیزه عنایت

فوزیه جان نازنین سلام ! بهار جانفزا و زیبا را برایت تبریک مگویم با مید بهار با سعادت و خرم برایت . باید بگویم که ویب بسیار قشنگ داری و شعرهایت به زیبای آن بیشتر افزوده است . تشکر از پیام مقبولت . شاد و موفق با شی .[گل]

صنما)

[گل]سلام عزیزم. خیلی قشنگن. شعری تازه...

امیر

[لبخند] نوروز مبارک[گل] 7،

نسیمی

سلام دوست عزیز: شعر سحر را زیبا نوشتید آتش به ره بهار افروخت سحر از برگ وشگوفه پیرهن دوخت سحر گر بر دهن غنچه تبسم دیدی این درس به غنچه ساده آموخت سحر زیبایی در ساده گیست همواره ساده بنویسید موفق باشید

بیت دری

سلام: شعر زمانه زیباست اما: بگویم راز حیا دیوار گردد (چو گویم راز , حیا دیوار گردد) کشم بار ملامت از زمانه ویا کنم بارملامت برزمانه