پست های ارسال شده در آبان سال 1387

                                گذ شت گــاهــی  دل من به یاد تو شاد گذ شت با گـــریه گهی شبم به فـــــریاد گذ شت دنیای  دل از  قصه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید
                                                               عتاب                                           از سوز تو من ترانه ها خواهم گفت غم های ز بـیکرانه هاخــواهـــم گفت از تو  و از غمت اگــر خـــاک شوم در خاک ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید
                                   ایغلایمن   یــــوری مــن اوزون یولـــگه خـــامـــه بیتـــــیمن قــــــولگه نــــوا قــــوروب ایـــغلای من حـــسرت بیلن غـــــم  چولـگه   ترجمه   میگریم راه طــــــولانــــی غـــــم راطی میکنم بـــــا د ســـتانـــــم خــــامـــــه مینویسم نـــــــــوا ســــــــر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید
                               رهایی بیـــتو به غــــم ســپردن دل کــار ساده نیست حــــرف ز عاشقــی مـــن اظــهار ساده نیست  د رسـنـــــگــلاخ راه رهـــــا یـــــی قـــدم زدن از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
                                                         دل   بــه خـاک دل وفــا را  گــل بکــارم ز بـــاغ  سبز تو مــن  سـر بیـــارم بـه جــانم  می شـگوفد یـاد ســــبزت به هـر برگ  گل ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 3 بازدید
                                           گریز به  ایامـــــم نمـی آید بهــاری که دلگیرم زدست بی دیاری بگیرم کوی آن شرین وطـن را گریـزم زیـن دیــار رنج ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید