پست های ارسال شده در آدر سال 1387

     ترانه شعر تنــــیده راز نوایــت به هر تـرانه شــعر رسیده بوی عبیرت زمشـــک دانه شـعر شکوه هر سخن ناب توست پیـــک بـهار کلام  دلکش خوش ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید

بندگی را دانستم

                                                        دانستم     آخــــرا ســردی این زندگی را دانستم زیـر پا بودن  ودر بنـــدگی را دانستم جان ما سوخته زهرزه سخن های جبون تلخـــی روز ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید

طلایی

                                                     طلایی     طــلایی میشـودرنگیــــن خــــیال آشنا با تو به مهتـــابی سخن روشن بتابد همصدا با تو نوایــــت در دل من شــــور آوای دگر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید

عید قربان

  عـــزیز دوســتان همدل با سلام عـــیدانـــــه گرم ترین تبــریکات خود را با ورودعــــید سعید اضحی با این چار پاره پذیرایی میکنم     قربانی   عیــد قــربان آمــده ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 10 بازدید
                                                                                                             آوازه     آغوش گرم تو دل من تازه میـــــــکند راز مرا دو چشـــم تو آوازه مـــــیکند  پیچد خبر به شهر کجــا من پـناه برم سنگسار ننگ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید

تمام صفحه ثبت شد

                                                                                                                                 نمی بندم     نمــی جویم هوایـــت را دگر بار نمی خوانــم خط عشق تو را یار نمــی ایستـــم به معیاد حضورت نمــــی بنــــدم دلی ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 4 بازدید
                                                                                                                     نمی بندم     نمــی جویم هوایـــت را دگر بار نمی خوانــم خط عشق تو را یار نمــی ایستـــم به معیاد حضورت نمــــی بنــــدم دلی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید