پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

دو بیتی

                             سحر                              افرختـــن جان ز شعله آموز سحر گلـبرگ شگوفه پیرهن دوز ســحر  گـرباد صـــبا تکـان دهد دامــن گل         با سبزه برقص بهارهرروز، سحـــر                                                                         ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 16 بازدید

بنام زن حقیرم

                                                                   اندوه                دلا امروز پریــشان دید مت مـن زاندوه چشم گریان دید مـــت مـن حضـورت رفتم و حال ات بپرسـم زچـرخ دون به نالان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
                                                                                                       بال طلایی   در پهنای گلبرگ جانم                      شبنم شادی می خشکد                       نفس هایم در تنگنای زمانه میسوزد         میگریم ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید