پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

                                                  شکست     زجـــفای این زمانه دل من شکسـتنــی بود  ز فغان و شیون من به کرانه رفتـنی بود  بشکست صدا وصبرم به جدایی وبه ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 3 بازدید