پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

مخمس غزل سیمین سرودهازبیکی

                                                                                                                                                                                                                   صد ا     به سرای عزلت خود ز تو من صدا شنیدم  به خیال  و در سکوتــــــــم سـخن ترا شنــــیدم  زتو پر شد ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 12 بازدید