پست های ارسال شده در آبان سال 1388

بیلمه دینگ

                                                           جادوی عشق      تا زاده شدی به  کوی دیوانه عشـــــق   مضمون ترا  رقم زد افسانهء عشـــــق  تا ناله  کشیــــــدی از نهان خانه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 6 بازدید