پست های ارسال شده در دی سال 1388

غضب

                                                                                                                                                                                          وطن    دشمن به همیـــــــش جنگ بر افروخت وطــن جز  ریختن خون دیگر  نیـــــاموخــــت وطن  در روز  غضب  فتاده افســـــرده شــــــدی  این خاک تراشـــرر زد و ســـوخــــت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

لاوبالی ها

   لاوبالی ها   گرفـــــته شهــــر ما را ،هرزه گــــرد و لاوبـــــالی ها    طـنـیـــــــن انداخـتـه هــر  گوشـــه  آواز شـــــغالی ها     چه  گرگ  ها زاده  آدمها  گرفتاریم ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 5 بازدید
                                                                                                                                                      یـــا  ســـبــز  شــود سـعادت روی جـــــهان یا بشــکنـــد این شـــب ســـــــیاهی ز مــــیان  بــال را بگشـــای بــه اوج پـــــــــرواز کــنـم  ازدام  بـــــــرســیـم   کـــنار آزاد ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 4 بازدید