پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

سوگ پدر

                                                   سرود هستی                                                                                   تو جاری میشوی در جویبار حرف رود من  نمایان میشوی در کوچهء ساز و سرود من      ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 6 بازدید

ما شویم

                                                    دل تو    من بپرســم دل محزون تو در بند کسیسیت ناله  هــا داری گرفـتار به لبخــــند کسیست نفس آه تو چون قوغ غم،اخگـر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید

کاشکی

                                                           افسانه   یک شـــب تو بیا کنار من خانه بساز از عشــق وترانهء  خود افســـانه بساز آشـــیانه بســـاز به شهر دلهای اسـیر ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 3 بازدید

مگذار

        ***    اظهار اول نیست   نگــاه ســـــرد چشــمانت،نگاه بار اول نیست گمانم دل بریــدی حرف تو اظــهار اول نیـســت زدور ها میــرســـیدی گــرم وپویا بــر امـیـد ما گذاشتی پشت یک ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 6 بازدید

ظلمت

                                                        ظلمت                                                            رنگ و ریا آیــــــنهء ها را شـکســته  اســـت    تیغ من وتـــو باهمـــــــی  ما  گسـســته اسـت  روشن فضا ی ما شــــــــده   از ابر تیره ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

غضب

                                                                                                                                                                                          وطن    دشمن به همیـــــــش جنگ بر افروخت وطــن جز  ریختن خون دیگر  نیـــــاموخــــت وطن  در روز  غضب  فتاده افســـــرده شــــــدی  این خاک تراشـــرر زد و ســـوخــــت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید