پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

چهار پاره ها وبهار مرثیه مادر

    مبارک  نوروز تان                            خجسته باد روزتان     ینگی ییـــل کیلدی نو روز بولدی دنیا ینگی یــیل باغ ایچــنده کیـــلدی زیبا ینگی ایـــیل شاد بولینگ ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 54 بازدید

آمدن بهار چهار پاره ها

                                                                                            با عطـــر  بهار جهان ما تازه شده با شبــــنم تر بما هــــــوا تازه شده  با چلچله با نوا  و باســـــاز ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

دنیای من

                                                حکمت                                     جان بازی  دل رایحــه راز حکمــــــــت است   بال هــــنر کــــــرانه پرواز حکمــــــت است  بسپار در یـــن دو راه  ببـــــرد اوج  بیکران خون قلــم زمضمـــون جا نباز، حکمت است                                                   ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

نوای دل

              پرواز نوای نای دل بنویس سخــن پــرداز میــگردد برای هر شــبم اندیشه هایــت راز مـیگــردد پــرم را می کشــد بال هوای د یدنـم سویـــت بـجای  د ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید