پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

چار پاره

                                                            گل مرسل     در بــهار ان همه جا ســبزه و گل  های تر است گل مـرسل ز مــیان هـــمه گـل بهتر اســــت بگذری همچــــو صبا از ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 12 بازدید

درکنار بهار

                                                                                                       این باغ شگوفا شده از رنگ بهار است یا موسم پر مشغله و موسم کار است   هر گوشه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید

شگفته شد

                                                                             دور شود      داغـم به جگـر ، د لی زمن دور شود چشــم نـم من ز گریه بی نور شــود د نــیا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید
            بتکان                   آمده فصل بهار خاک جــهان را بـتکان         از رواق دل خود غصـه جان را بتکان   بد مد رونـــق گــلزاروشـگــوفد سـخنــت ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 9 بازدید