پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

آنه جان

                                                           آنه جان     گلریــــم گلــــزار باغیــــم گلبــــهاریــم آنه جان سین سیوملـی جانمه سیــن  سن عذاریم آنه جان سولت ایز بــرله یاشه یمـن مهــربان کونگیز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید

خروش دل تو ..

                            سروده  های به زبان ازبیکی  در رثای مادر عزیزم .....       سفــر  قیلـــد یـــم قا لمـــه دیـــم کیــــترایـــــــز دن بیلـــــــمه دیم اویــــی کویســــین ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 10 بازدید
                                                                                                               بیتو من   یــک روز شوم نشسته به غمــخانه بیتو من با ل شکســـته بی  پر بـــی لانه بیــــتو من حیــر ان ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 9 بازدید
                        ********                   ********                                                   ******                             
/ 10 نظر / 10 بازدید