پست های ارسال شده در آبان سال 1389

خزان

تا قرن بیداری .....        سحر را بنوا ز ..                          با چوب نی دربیابانهای شب ...            جنگل خفـــته  بیدار شود...                  بنواز نی ....                                      ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 8 بازدید