پست های ارسال شده در آدر سال 1389

دنیای نو

    ز لانه دور مانده ز لانه دور پرستــــو دیــــــر مانــــده کبوتــــر هـــای در دام گیـــــر مــانده   خزان دزدیــــده آن لبخـــند مست اش گلـــــوی خســـــته پا زنجیــــر مانـده                    می ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 50 بازدید

ساز ناید

                                            همه سودا          گرمی عشـــق، دلم  بردی برای دیگری دل افــــسانه فـــــزودی و هــوای دیگری بنشین با همه ســـودای سر کوچه عشــق مزن انگشت به در، یا که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید

خاطرم را ....

                            می زدایی....                                                                      تازه تازه می رســــد بر من سرود زندگی لحظه لحظه از تو خوانم من د رود زندگی می کـــشانـیــیم هــــوای ناله و ســـاز ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 10 بازدید