پست های ارسال شده در دی سال 1389

ایتر گن من

        دل من   دلــــم آب شـــــد برا ی  تـــــو هـــــمــــــیشه بـــــه شـــبــگـــون مـــوی تــــو دل ریش ریشه جبیـــــن باز تــــــو محــــــراب مــــــن شـــــــد بــــه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 13 بازدید

جوشن شعر

                                                آوردی           ای غــربــــت ما  خزان زرد آوردی  هــر روز ســیاه زمانه کــــرد آوردی  جــز اینــکه ترانه گوی غم نامه شوم   بر د ست سخـــن ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 23 بازدید