پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

بهانه

                                                                       حاصل خود د لـــم تنگ شد ازیـــــــن درد دل خود  مـــرا با خود  بردغــــــم منزل خود  مبندید  دل به این رنـــــــــــــگ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید