پست های ارسال شده در تیر سال 1390

نقش ىا

          خاموش   شـــــــــــب درد و شکـــــــــنــــــــج این زمانـم  غـــــــــم انگـــیز و سیاه گشــــــته جهــانم     مــــــــــــــن و کنـــــــج غـــــم وآوا دل مـــــــن  گــــــــدازد بــــــــــــــر دل   آتــــــــــــش فـــغانــــم     ×××××  گشته   د لـــم ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 10 بازدید