پست های ارسال شده در مهر سال 1390

بیخودی

                                                             همره من سایه من              من به درگیر  خود و یاد کسی نیســــت مرا        دل ز خود رفتـــــه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید