پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

پرستویی نیامد

        برادر رفتــــی دلـــــها گـــــــریه دارد دل پـــــر  غــصــــه دردا گـریــــه دارد چـــــه میــشــد مــــــردن آدم نمیبود تــو رفـــــتی دیـــده بــــا مـــــا گریه دارد              دوبــاره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید