پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

آوا های بهاری

                                                                      رفتی تو مادر   بـــــر داغ دلــــم داغ زدی  رفتــــی تو مادر امــــــــــروز به خا ک ابــــــدی استی تو مادر تو مهــــــــر خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید