گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

                                بر باد   تمام خـــــانه را فـــــــریاد گـــرفته صدای کــــوچه را بیــداد گـــرفتــه به خون خفته بخاک بنشسته مردم صفای زندگـــــی بـــر باد  ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید
                                  دا م تا چند بسازم و دریــن ناله بســــوزم زین محبس غم روزن امید مرا نیســت تا چند به حسرت نگـــرم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید

وطن

 وطـــــــــــــــــن قابو کمینت جانیان   شد صلاح  و  اختیار از دیگــران   شد تو کوه آسمایــی   خود  تکان  ده ز هر سو دشمنــت با زیگران  شد
/ 5 نظر / 2 بازدید

زندگی

 تمام زندگی سرد است بیتو                                   فضا آگنده از درداست بیتو                                   رواق  روشن  امید   هایم                      تمام زندگی سرد است بیتو                      تمام زندگی سرد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 2 بازدید

یاد کن

در  تارگاه خاطره انشاد کن مرا                         چون نوریک ستاره یی فریاد کن مرا                                                          در آسمان پاک خــیال  ستاره ها                                با رنگ سادهء سحر ایجاد کن مرا                            ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید

همدلی

 درراه صفای همدلی ره ببریم                                    از روزنه نکو  چو دنیا  نگریم                                  زیبا نگریم چوزندگیست نورحیات                       دلشاد تر از نغمه  مرغ   سحریم
/ 0 نظر / 2 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست