گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

حصه من

  سر پر غم  دل پر غصه  من                                                کتاب است هرورق ازقصه من                                                کی خواند سوژه غمنامه هایم                                                   زبخش غم  رسیده  حصه من                                             ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 2 بازدید

ایهام

                                                                          بیتو سرود شعر ترم رنگ نمیکشد    تصویرشوق توره اورنگ نمیکشد                                             دل را زنم به صفحه اعجاز طرفه ساز                                          بی جلوه تو واژه بد ل ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید

بنالم

شبان گا هان من ازغمها بنالم                                                  به  تنگ آمد دل از د نیا بنالم                                                   بسی  جور غم عالم  کشیدم                                               به سنگ غم  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید

آهنگ دگر

ببین با غ دلم رنگ  دگر  شد                                            فضای  خاطر اورنگ دگر شد                                             چه بیتابی  خیال  وخاطر من سرود م د رتوآهنگ دگر  شد             ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید
هر که را بود وطن  از شکرش کامرواست                    تلـخ کامیـم  بـه غربــت  غریب  وطنـــیم 
/ 1 نظر / 3 بازدید
بر من نگه تو صحبت  آموخت                             دیدار تومهـــــــــر الفـــــــــــــــــت آموخت  لبخند و نگاه پر فـــــــــــــــــروغ ات                             در جان ودلم محبت آموخــت     
/ 0 نظر / 4 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست