گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

ساز ناید

                                            همه سودا          گرمی عشـــق، دلم  بردی برای دیگری دل افــــسانه فـــــزودی و هــوای دیگری بنشین با همه ســـودای سر کوچه عشــق مزن انگشت به در، یا که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید

خاطرم را ....

                            می زدایی....                                                                      تازه تازه می رســــد بر من سرود زندگی لحظه لحظه از تو خوانم من د رود زندگی می کـــشانـیــیم هــــوای ناله و ســـاز ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 10 بازدید

خزان

تا قرن بیداری .....        سحر را بنوا ز ..                          با چوب نی دربیابانهای شب ...            جنگل خفـــته  بیدار شود...                  بنواز نی ....                                      ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 8 بازدید

قالگن من

                                        ارمانده قالگن..      تیریک لیـگ یانــیده قزل قرا دورانــده قالگـن من قــرا کــون اورنـیده غم باشلگن جولانـده قالگــن من کوتاردیم باش کورد یـم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید

سخن بازی

      سخن بازی     تا که این نوک قلـم با صفــحه  اعجازی کــند از غـــم وداد زمـانه چـــهره پـــردازی کــند هـرچه از تقــد یـر از تصــو یر از آییــنه ها بشکـــند ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید

طرب ترانه

                                          پاییزرنگ کاهی...    ز سـرای فصل پایـــیز به صــدا در آمد آهــی چمنی به چنگ آتــش بگــرفته رنـــگ کاهی دل من به باغ سـوزد که به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید

سوخت

""""                                                   غم بر دوش این ناله بی وطن کجا خامــــوش است پشـــتاره غربتـــــم همه بر دوش است آواره به د شـــــت این دیار ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

شراره دل

                                                                                                                                       با رنگ حنایی وخزان است و سحر  باغ کــــــــرده چو رنـــگ آزرین جامه ببر  بنشـــــــین به دریچـــــــه خیال انگیـــــزت    پــــــرواز پر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 9 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست