گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

آنه جان

                                                           آنه جان     گلریــــم گلــــزار باغیــــم گلبــــهاریــم آنه جان سین سیوملـی جانمه سیــن  سن عذاریم آنه جان سولت ایز بــرله یاشه یمـن مهــربان کونگیز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید

خروش دل تو ..

                            سروده  های به زبان ازبیکی  در رثای مادر عزیزم .....       سفــر  قیلـــد یـــم قا لمـــه دیـــم کیــــترایـــــــز دن بیلـــــــمه دیم اویــــی کویســــین ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 10 بازدید
                                                                                                               بیتو من   یــک روز شوم نشسته به غمــخانه بیتو من با ل شکســـته بی  پر بـــی لانه بیــــتو من حیــر ان ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 9 بازدید
                        ********                   ********                                                   ******                             
/ 10 نظر / 10 بازدید

چار پاره

                                                            گل مرسل     در بــهار ان همه جا ســبزه و گل  های تر است گل مـرسل ز مــیان هـــمه گـل بهتر اســــت بگذری همچــــو صبا از ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 12 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست