گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

درکنار بهار

                                                                                                       این باغ شگوفا شده از رنگ بهار است یا موسم پر مشغله و موسم کار است   هر گوشه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

شگفته شد

                                                                             دور شود      داغـم به جگـر ، د لی زمن دور شود چشــم نـم من ز گریه بی نور شــود د نــیا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید
            بتکان                   آمده فصل بهار خاک جــهان را بـتکان         از رواق دل خود غصـه جان را بتکان   بد مد رونـــق گــلزاروشـگــوفد سـخنــت ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 9 بازدید

چهار پاره ها وبهار مرثیه مادر

    مبارک  نوروز تان                            خجسته باد روزتان     ینگی ییـــل کیلدی نو روز بولدی دنیا ینگی یــیل باغ ایچــنده کیـــلدی زیبا ینگی ایـــیل شاد بولینگ ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 46 بازدید

آمدن بهار چهار پاره ها

                                                                                            با عطـــر  بهار جهان ما تازه شده با شبــــنم تر بما هــــــوا تازه شده  با چلچله با نوا  و باســـــاز ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 3 بازدید

دنیای من

                                                حکمت                                     جان بازی  دل رایحــه راز حکمــــــــت است   بال هــــنر کــــــرانه پرواز حکمــــــت است  بسپار در یـــن دو راه  ببـــــرد اوج  بیکران خون قلــم زمضمـــون جا نباز، حکمت است                                                   ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 3 بازدید

نوای دل

              پرواز نوای نای دل بنویس سخــن پــرداز میــگردد برای هر شــبم اندیشه هایــت راز مـیگــردد پــرم را می کشــد بال هوای د یدنـم سویـــت بـجای  د ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید

سوگ پدر

                                                   سرود هستی                                                                                   تو جاری میشوی در جویبار حرف رود من  نمایان میشوی در کوچهء ساز و سرود من      ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 4 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست