گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

ما شویم

                                                    دل تو    من بپرســم دل محزون تو در بند کسیسیت ناله  هــا داری گرفـتار به لبخــــند کسیست نفس آه تو چون قوغ غم،اخگـر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید

کاشکی

                                                           افسانه   یک شـــب تو بیا کنار من خانه بساز از عشــق وترانهء  خود افســـانه بساز آشـــیانه بســـاز به شهر دلهای اسـیر ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 3 بازدید

مگذار

        ***    اظهار اول نیست   نگــاه ســـــرد چشــمانت،نگاه بار اول نیست گمانم دل بریــدی حرف تو اظــهار اول نیـســت زدور ها میــرســـیدی گــرم وپویا بــر امـیـد ما گذاشتی پشت یک ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 6 بازدید

ظلمت

                                                        ظلمت                                                            رنگ و ریا آیــــــنهء ها را شـکســته  اســـت    تیغ من وتـــو باهمـــــــی  ما  گسـســته اسـت  روشن فضا ی ما شــــــــده   از ابر تیره ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

غضب

                                                                                                                                                                                          وطن    دشمن به همیـــــــش جنگ بر افروخت وطــن جز  ریختن خون دیگر  نیـــــاموخــــت وطن  در روز  غضب  فتاده افســـــرده شــــــدی  این خاک تراشـــرر زد و ســـوخــــت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

لاوبالی ها

   لاوبالی ها   گرفـــــته شهــــر ما را ،هرزه گــــرد و لاوبـــــالی ها    طـنـیـــــــن انداخـتـه هــر  گوشـــه  آواز شـــــغالی ها     چه  گرگ  ها زاده  آدمها  گرفتاریم ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 5 بازدید
                                                                                                                                                      یـــا  ســـبــز  شــود سـعادت روی جـــــهان یا بشــکنـــد این شـــب ســـــــیاهی ز مــــیان  بــال را بگشـــای بــه اوج پـــــــــرواز کــنـم  ازدام  بـــــــرســیـم   کـــنار آزاد ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 4 بازدید

دوبیتی

                                                                                                                                                                                                                                      ********     ***     خط زندگی شـــب تار و شب بیدار ی ما    اثــــــــــیری و دل حــــــــــصاری ما  خزان از ما مگیر فصل تر ما  بهــــــــــــــــــاری تـــــــــــــــر شود بهاری ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 12 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست