گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

بیلمه دینگ

                                                           جادوی عشق      تا زاده شدی به  کوی دیوانه عشـــــق   مضمون ترا  رقم زد افسانهء عشـــــق  تا ناله  کشیــــــدی از نهان خانه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 6 بازدید

مخمس غزل سیمین سرودهازبیکی

                                                                                                                                                                                                                   صد ا     به سرای عزلت خود ز تو من صدا شنیدم  به خیال  و در سکوتــــــــم سـخن ترا شنــــیدم  زتو پر شد ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 12 بازدید
                                                  شکست     زجـــفای این زمانه دل من شکسـتنــی بود  ز فغان و شیون من به کرانه رفتـنی بود  بشکست صدا وصبرم به جدایی وبه ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 3 بازدید

دو بیتی

                             سحر                              افرختـــن جان ز شعله آموز سحر گلـبرگ شگوفه پیرهن دوز ســحر  گـرباد صـــبا تکـان دهد دامــن گل         با سبزه برقص بهارهرروز، سحـــر                                                                         ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 16 بازدید

بنام زن حقیرم

                                                                   اندوه                دلا امروز پریــشان دید مت مـن زاندوه چشم گریان دید مـــت مـن حضـورت رفتم و حال ات بپرسـم زچـرخ دون به نالان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست