گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

                                                                                                       بال طلایی   در پهنای گلبرگ جانم                      شبنم شادی می خشکد                       نفس هایم در تنگنای زمانه میسوزد         میگریم ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

چار پاره 1

                                   زتو دنــــیای من رنگیـن ترین شـد به لــــوح دل نوایــت بهـــترین شـد صــــدای عاشقــــی دایــــــم بمـــاند رخ معــــنای شــعــرم آزریـــــن شد  
/ 3 نظر / 4 بازدید

می نویسم

                                                                می نویسم      پــــیامــــم روی سنـــگـــــی مینویسم وفا را بـــی درنگـــی مــــی نویســـــم تـــــو را در لای شــــاخ یاســـمـــن ها به نقــــــش رنگ به رنگـی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید

راز میخواند

                                                           راز میخواند   دو جفت مرغ عاشق عشق رابا ساز می خواند محبــت را به هــم بالـــک زده آواز میـــخواند دل خود با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

دور از وطن

                                                                   دور از وطن                 وطن، تنگ اســت دلم دنــیا گــرد بی سرای تو               مرا سوزد غـــم هجـــران یاد و هـــم ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 52 بازدید

ا

          شــــادم از آمـــد نـــت بــوی وطن آوردی طـرب از سبزه  باغ و زچمـــن آوردی تو نبـــودی نفــس ســرد مــن آواز نداشت گـــــرمـیء  شور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
    حضور دوستان    سروده ازبیکی  که از احساسم تراوش کرده با ترجمه آن حضور شما شعر دوستان تقدیم میکنم    ایترگن من   غـمیــم دشتــیده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید

بهاری میشوم

                                                      ازتو میاید   بهـاری میشــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــوی جوانــی از تــو میاید از آن دور ها نســــــــــــــــــــــیــم مهــربانـی از تو میاید  سحر بگذر ز کوی  من ز ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست